BEST LOVE

~所謂心友,就是像在心裡寫上友字一般~

 

頭娃娃為沙特自行設計製做,一針一線都是用愛與心製作,

滿載著愛,為愛而生~

 

 

永遠的愛人~

         歐小菲

   

 

永遠的爸爸

        赫小斯

    

 

不知道為什麼愛耍自閉

     小卡

   

超迷你的小可愛

        艾小爾

  

 

永遠的女王媽媽~加量版

        亞小娜

 

 

 

午睡的好同伴

         杰小德

 

完美的造型

        小T